Tom Indkøbskurv

Persondataregistrering

Forsiden Persondataregistrering

Vi foretager udelukkende registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. De personoplysninger vi indsamler via vort website indsamles kun med dit aktive samtykke. Du skal altid selv indtaste de oplysninger vi indsamler.

Nedenfor kan du se præcis hvilke oplysninger der indsamles, og hvad de bruges til.

1. Nødvendige informationer

For at du kan foretage en bestilling i vores webshop er det nødvendigt at du lader dig registrere med  følgende personlige oplysninger:
* Firmanavn
* Dit navn
* Den adresse varen skal sendes og faktureres til
* Dit telefonnummer (anvendes som kontonummer)
* Din email-adresse (bruges til at fremsende bekræftelser pr. e-mail)

2. Anvendelse af informationer

De informationer du indtaster overføres elektronisk fra vor webshop til vort økonomisystem, hvor de registreres som kundeinformationer, og danner grundlag for fakturering og levering af din bestilling.

Ifølge bogføringsloven har vi pligt til at gemme informationer og bilag omkring handel med vore kunder i 5 år. Dette er fælles for alle virksomheder i Danmark.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og kun virksomhedens medarbejdere har adgang til de oplysninger, der måtte være registreret om vore kunder.

3. Videregivelse af informationer

Vi videregiver ikke person- eller kundeoplysninger til tredjemand. Undtaget herfra er tilfælde hvor vi af offentlige myndigheder pålægges at udlevere informationer, samt specifikke tilfælde hvor vi i forbindelse med restancer og manglende betalinger ser os nødsagede til at overlade inddrivelsen af vore tilgodehavender til 3die part, eks.vis. advokat eller inkassofirma.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

4. Oplysning om opbevarede informationer

Som registreret i vor webshop har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Evt. henvendelse i denne forbindelse rettes til vort bogholderi.

5. Cookies
Vi anvender som hovedregel ikke cookies i vores webshop. Såfremt du selv aktivt tilvælger det, har du i vores webshop mulighed for at placere en cookie på din egen harddisk, som vil huske dit brugerlogin næste gang du vender tilbage og besøger Infohusets webshop.

6. Logstatistik 
Vort website anvendes logstatistik hvilket betyder at et statistiksystem opsamler information, som kan give et billede af, hvor mange besøgende vort website har haft, hvor de kommer fra, og hvilke produkter vore besøgende finder interessante m.m. Vi 
anvender alene logstatistik med det formål at optimere vor webshop og dens funktionalitet.